Veelgestelde vragen

Hier vindt u een selectie van veelgestelde vragen die u kunnen helpen wanneer u van plan bent de INTenSE Training te implementeren.

De INTenSE website geeft een overzicht van het transnationale Erasmus+ project INTenSE, met name de wetenschappelijke doelstellingen en resultaten. Het INTenSE-platform is een resultaat van het INTenSE-project en helpt opleiders in de dementiezorg om zelfervaringstrainingen voor dementie te ontwikkelen en zelfervaringsscenario’s in hun bestaande trainingen op te nemen. Het platform bevat informatie over zelfbeleving, een set van zelfbelevingsscenario’s en hulpmiddelen die zijn ontwikkeld voor praktische implementatie en gebruikersverhalen die beschrijven waar en hoe deze scenario’s zijn gebruikt.

Vooral het meeslepende karakter van zelf-ervarings-training onderscheidt deze aanpak van andere methoden. Dit type training maakt de ervaring van dementie symptomen directer, wat zowel nieuw als onverwacht kan zijn voor de deelnemers. Als gevolg kunnen de individuele reacties op deze ervaringen sterk verschillen van die van een traditionele leermethode. Het is belangrijk dat de opleider (facilitator) de deelnemers tijdens elk scenario ondersteunt, alert is op sterke reacties op wat zij ervaren en in het opleidingsschema voldoende tijd inruimt voor de cursisten om over hun ervaringen na te denken. Dit kan gebeuren via een discussie in kleine of grote groep, of een combinatie van beide.

De INTenSE Dementie Simulatie Toolkit (DST) biedt een breed scala aan hulpmiddelen, te presenteren symptomen en te ervaren scenario’s. De zorgvuldige selectie van zelfervaringsinstrumenten en scenario’s is noodzakelijk vanwege de verschillende (professionele en persoonlijke) eerdere ervaringen van de cursisten. Over- of onder uitdaging van de cursisten moet ook worden vermeden.
Wij raden aan om de inhoud aan te passen aan de doelgroep. U kunt bijvoorbeeld beslissen om eenvoudige één-symptoom scenario’s te gebruiken voor een groep cursisten met weinig ervaring met dementie, maar de meer complexe multi-symptoom scenario’s gebruiken voor cursisten die ervaring hebben met het werken met mensen met dementie. Andere elementen om te overwegen bij het kiezen van het materiaal dat u wilt gebruiken zijn: uw cursisten (bijv. professionele zorgverleners, studenten, mantelzorgers); wat is geschikt voor deze groep; wat is relevant voor deze setting (bijv. verpleeghuis, ziekenhuis, iemands eigen huis); hoeveel tijd is er beschikbaar voor de training; en hoeveel tijd kan worden besteed aan zelfervaringsscenario’s).

We zouden het fijn vinden als u uw ervaring met de INTenSE Dementie Simulatie Toolkit wilt delen. U kunt uw ervaring schriftelijk, als audiobestand of als kort filmpje sturen naar info@intenseprojectdementia.eu. U kunt uw ervaringen ook naar ons sturen via het Contactformulier. Wij zijn vooral geïnteresseerd in uw ervaringen met de training en in adviezen die u zou willen delen die andere trainers (facilitators) kunnen helpen om zelfervaringstraining succesvol te implementeren. Daarnaast kunnen uw ervaringen helpen om de INTenSE Toolkit verder te verbeteren. Bekijk de User Stories sectie van het INTenSE Platform om te zien hoe anderen hun ervaringen hebben gedeeld.

De toolkit is voor iedereen vrij beschikbaar. Wij raden aan dat de trainer (facilitator) ervaring heeft met persoonsgerichte benaderingen van dementiezorg. De reden hiervoor is dat ze hun cursisten moeten ondersteunen bij het bespreken van en nadenken over hun ervaringen terwijl ze de zelfervaringsscenario’s doorlopen. Trainers (begeleiders) moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de ervaringen van elk individu kunnen valideren. Enige ervaring met traditionele dementie training kan nuttig zijn, maar is niet essentieel. Bij elk scenario wordt een volledig pakket ondersteunend materiaal geleverd, inclusief achtergrondinformatie en leesmateriaal, richtlijnen voor het voorbereiden en uitvoeren van elk scenario, suggesties voor reflectieve discussies en dia’s ter ondersteuning van de belangrijkste leerpunten bij elk scenario.

U hoeft geen speciale training te hebben om de INTenSE Toolkit te gebruiken. Een volledige set richtlijnen, scenario’s en bijbehorende instructies zijn te vinden op het platform. Het zou echter goed zijn als u enige ervaring met dementie heeft, zodat u de cursisten kunt ondersteunen bij het bespreken en overdenken van hun ervaringen. Als iemand een sterke reactie heeft op zijn ervaring, is het ook belangrijk dat u hem kunt ondersteunen bij het verwerken van deze reactie. Ongeacht uw niveau van ervaring met dementie, adviseren wij trainers (begeleiders) om elk van de scenario’s zelf te oefenen voordat u ze in de klas gebruikt.

De INTenSE Dementie Simulatie Toolkit (DST) is ontwikkeld met een focus op het trainen van professionals in de gezondheidszorg en sociale zorg, dat wil zeggen professionele zorgverleners. Het is zeker mogelijk om de tools en scenario’s te integreren in training en onderwijs voor andere groepen, zolang u zich bewust bent van de risico’s en voordelen die hieraan verbonden zijn. De scenario’s kunnen bijvoorbeeld zonder grote risico’s worden opgenomen in het onderwijs aan studenten in opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en sociale zorg (bijv. psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, enz. Het voordeel is dat zelfervaringsmethoden studenten een realistischer beeld geven van wat dementie inhoudt. Het is echter belangrijk te bedenken dat sommige studenten een familielid of vriend kunnen hebben met de diagnose dementie en dat de scenario’s hen voor het eerst inzicht kunnen geven in hoe die persoon het dagelijks leven ervaart. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een emotionele reactie en als trainer (begeleider) moet u weten hoe u daarmee omgaat. Evenzo kunnen de scenario’s worden gebruikt met (informele) mantelzorgers, maar ook hier bestaat het risico dat het ervaren van wat hun dierbare meemaakt tot sterke emotionele reacties kan leiden.
Kortom, de INTenSE Toolkit is ontwikkeld met de nadruk op het trainen van professionele zorgverleners, maar het is mogelijk om de Toolkit te gebruiken met studenten en met families van mensen met dementie, zolang mogelijke risico’s en ethische kwesties worden overwogen voordat ze worden gebruikt.

De zelf-ervaringsinstrumenten en scenario’s presenteren ervaringen van enkele van de meest voorkomende symptomen die mensen met dementie ervaren. Het is zeer belangrijk om te onthouden dat de ervaring van elke persoon met dementie individueel is en dat deze instrumenten u niet 100% van de ervaring van een persoon met dementie zullen geven. Verschillende soorten en stadia van dementie hebben ook verschillende clusters van symptomen, dus het is onwaarschijnlijk dat een individuele persoon met één soort dementie alle symptomen ervaart die in de INTenSE Toolkit aan bod komen.
Het is ook heel belangrijk te beseffen dat elke deelnemer aan de training ook een persoon is met een persoonlijk leven buiten zijn werk en/of studie. Een deelnemer kan een nauwe relatie hebben met iemand die leeft met dementie of hij/zij kan zich bewust zijn van dementie via vrienden of uitgebreide familie. Deelnemen aan zelfervaringsactiviteiten zal de ervaring van dementie waarschijnlijk reëler maken voor deze stagiairs en zij kunnen dit emotioneel en moeilijk te verwerken vinden. Hoe dichter u bij de persoon met dementie komt te staan (bv. opleiding tot mantelzorger), hoe groter het risico op potentieel ongemak. Als opleider is het essentieel dat u weet hoe u stagiairs met deze ervaringen kunt ondersteunen. Daarom raden we ook sterk aan om na elk scenario tijd in te ruimen voor discussie en reflectie.

Een ethisch scenario is opgenomen in de INTenSE Dementie Simulatie Toolkit om deze en andere mogelijke ethische kwesties te verkennen die moeten worden overwogen als een zelfervaringsaanpak wordt gebruikt in de training.

De INTenSE Dementie Simulatie Toolkit (DST) is een verzameling hulpmiddelen, scenario’s en ondersteunend materiaal waarmee u een nieuwe training kunt creëren gebaseerd op het simuleren van de ervaring van dementie of specifieke hulpmiddelen en scenario’s kunt kiezen en deze in uw bestaande trainingen kunt opnemen. Alle inhoud van de Toolkit is op verschillende manieren toegankelijk. U kunt beslissen om tools en scenario’s te bekijken die relevant zijn voor een bepaald symptoom van dementie (bv. zichtverlies, perceptuele problemen, geheugenproblemen). U kunt ook toegang krijgen tot de materialen die relevant zijn voor een bepaald hulpmiddel (bv. filminterventies, visiesimulatie, virtuele realiteit). Een volledige set materialen is te vinden op de pagina Bronnen van het platform, samen met een e-boek dat verschillende benaderingen voor het simuleren van zelfervaring presenteert. Er is ook een handboek dat een overzicht geeft van de achtergrond van zelfervaring, hoe zelfervaring in te bouwen in uw training en voorgestelde lesplannen.

U kunt alle materialen in de Toolkit downloaden of alleen de materialen die u op een bepaald moment wilt doornemen of gebruiken (bijvoorbeeld de materialen die betrekking hebben op een specifiek scenario of tool). Alle materialen zijn beschikbaar voor gebruik. Voor elk scenario stellen wij dia’s ter beschikking die in een opleidingspakket kunnen worden opgenomen. Het enige wat we vragen is dat u naar de INTenSE Toolkit refereert wanneer u een van onze materialen gebruikt.

Citeren: (INTenSE Dementie Simulatie Toolkit, jaar waarin de materialen zijn gedownload)

Referentie: INTenSE Project (jaar, maand). INTenSE Dementie Simulatie Toolkit.

(jaar, maand) verwijzen naar het jaar en de maand waarin de materialen werden gedownload.

Alle informatie, trainingsmaterialen en ondersteunende inhoud die beschikbaar zijn op het INTenSE Platform zijn gratis. Wanneer trainingsmaterialen door een andere groep zijn ontwikkeld, benadrukken we dit en moedigen we u aan om een verwijzing naar de auteurs op te nemen. We geven ook volledige referentiegegevens. Er zijn kosten verbonden aan sommige hulpmiddelen die in de scenario’s worden gebruikt (bv. speciale brillen, virtual reality kijkers). Wij verstrekken deze hulpmiddelen niet op deze website en zijn evenmin verbonden met producenten of verkopers van deze hulpmiddelen. Wij hebben suggesties opgenomen voor waar u goedkope versies van deze hulpmiddelen kunt vinden. We hebben ook hacks opgenomen als er een gemakkelijke manier is om het hulpmiddel zelf te ‘maken’.

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van tools die eenvoudig te verkrijgen zijn bij verschillende leveranciers. Er is bijvoorbeeld een reeks goedkope kartonnen en plastic virtual reality-brillen die met mobiele telefoons kunnen worden gebruikt. Deze zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar bij Amazon of soortgelijke winkels. Als er een gespecialiseerde leverancier is van een bepaald hulpmiddel, benadrukken we dat. Als we een ‘hack’ hebben gevonden die net zo goed werkt, hebben we deze opgenomen in de betreffende scenario’s. Neem contact op via ons ‘Contact’-formulier als u specifieke problemen hebt om een van deze items te bemachtigen. Er worden voortdurend hulpmiddelen ontwikkeld en we horen graag van u als u andere hulpmiddelen of leveranciers hebt gevonden die goed zouden werken met onze scenario’s of met zelfervaringstraining in het algemeen.

Iedere partner in het INTenSE-project heeft deze tools en materialen gebruikt in trainingssessies voor de ontwikkeling van de INTenSE Toolkit. De training werd eerst gegeven aan onderzoekers met ervaring op het gebied van dementie. Toen het platform en de toolkit werden ontwikkeld, werden 2 tot 3 gezondheids- en sociale zorgprofessionals uit ieder partnerland opgeleid om de instrumenten en scenario’s te gebruiken. Deze deelnemers werden hiermee ambassadeurs. In feite hebben we ‘de trainers opgeleid’ en de ambassadeurs zijn begonnen met het uitrollen van zelfervaringstrainingen. Sommigen hebben korte trainingen gemaakt die gericht zijn op zelfervaring, terwijl anderen enkele zelfervaringsscenario’s in hun bestaande trainingen hebben opgenomen. De pagina Verhalen van gebruikers op het INTenSE platform geeft voorbeelden van hoe verschillende mensen de materialen tot nu toe hebben gebruikt. We nodigen u uit om ons voorbeelden te sturen van uw eigen ervaringen bij het gebruik van de INTenSE Toolkit.