Dementie Simulatie Toolkit

De INTenSE Dementie Simulatie Toolkit (DST) is bedoeld om professionals in de gezondheidszorg en anderen betrokken bij de zorg rondom dementie te voorzien van hulpmiddelen en scenario’s om de zelfervaringsmethode toe te passen bij dementiezorg. De DST helpt gebruikers te ervaren hoe het is om dementie te hebben door het gebruik van state-of-the-art zelfervaringspraktijken, zoals virtuele rondleidingen, rollenspellen en theater. Deze tools (en de bijbehorende training) stellen professionals en andere betrokkenen om in de schoenen van een persoon met dementie te staan, de dementiezorg te veranderen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren door een verbeterde empathie en meer begrip.

Onderverdeling per symptoom
Zoeken op tool

Wat is de DST?

De Dementie Simulatie Toolkit bevat een reeks training scenario’s die verscheidene ervaringen van mensen met dementie weerspiegelen. In deze scenario’s worden verschillende methoden en tools gebruikt om dementie symptomen te simuleren. Door middel van zelfervaring krijgen mensen een beter inzicht in dementie.

Voor wie is de DST bedoeld?

De DST is ontwikkeld om zorgprofessionals beter te kunnen ondersteunen en trainen in het verlenen van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie. Aangeraden wordt om deze DST het toe te passen als afzonderlijke training of te integreren in een al bestaande training.

Onderverdeling per symptoom

Informatie per symptoom
Slechtziendheid komt vaker voor bij mensen met dementie dan bij de algemene bevolking. Dementie en zichtverlies zijn waarschijnlijk van invloed op de omgang met anderen, het cognitief functioneren en de dagelijkse activiteiten.

Scenario’s:

Informatie per symptoom
Informatie per symptoom
Ouderen hebben vaak last van gehoorverlies. Gehoorverlies is meer dan alleen moeite met het horen en kan niet worden verholpen door simpelweg het volume te verhogen.

Scenario’s:

Informatie per symptoom
Informatie per symptoom
Motorische symptomen komen vaak voor bij verschillende soorten dementie. Er zijn aanwijzingen dat een verminderde handmotoriek als gevolg van het ouder worden verband houdt met een verminderd vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en een grotere functionele afhankelijkheid. Het is belangrijk te begrijpen hoe deze mogelijke symptomen van invloed kunnen zijn op mensen met dementie

Scenario’s:

Informatie per symptoom
Informatie per symptoom
Perception is related to our senses as it helps us to have a conscious understanding of our world and our experiences. How a person with dementia perceives things often changes as their dementia progresses - this can happen because of physical changes to the brain or the sensory organs, e.g., our eyes and ears.

Scenario’s:

Informatie per symptoom
Informatie per symptoom
Geheugenverlies kan frustrerend zijn en het kan moeilijk zijn om hiermee om te gaan. Ons geheugen is een complex systeem en bij het uitvoeren van taken maken we vaak gebruik van verschillende soorten geheugen. Bij sommige vormen van dementie komen verschillende soorten geheugenproblemen vaker voor dan bij andere. Veranderingen in een van deze geheugensystemen kunnen leiden tot verschillende soorten symptomen.

Scenario’s:

Informatie per symptoom
Informatie per symptoom
Gedrags- en psychologische symptomen van dementie vormen een belangrijk onderdeel van het leven met dementie, ongeacht het soort dementie. Deze reeks symptomen zijn even belangrijk als de cognitieve; zij houden ook verband met functionele en cognitieve stoornissen.

Scenario’s:

Informatie per symptoom
Informatie per symptoom
Het verlies van het vermogen om te communiceren kan een van de meest frustrerende problemen zijn voor mensen met dementie, hun familie en hun verzorgers. Mensen met dementie kunnen een geleidelijke vermindering van hun communicatievermogen ervaren, zowel wat taal als spraak betreft.

Scenario’s:

Informatie per symptoom

Zoek een DST tool

Nothing Found